Insurance for everyone.
i4e is een beursassuradeur met een AFM licentie en
biedt brandcapaciteit voor de industriële markt.
Maatwerkoplossingen.
Beursassuradeur met AFM licentie • Maatwerk • Risk Engineering
Moeilijk verzekerbaar?
Beursassuradeur met AFM licentie • Maatwerk • Risk Engineering

Expertise

Meer dan 40 jaar ervaring met Risk Engineering en Underwriting. We weten waar we over praten en hebben een uitgebreide marktkennis.

Kwaliteit

Uitgebreide technische begeleiding ter optimalisering van de bedrijfscontinuïteit.

Missie

Ontwikkelen van een positieve grondhouding richting Risk Management en het veilig stellen van de toekomst voor ondernemers.

Maatwerk

Individuele aandacht voor klanten en gedeelde portfolio informatie voor alle partijen.

Alles is verzekerbaar
via maatwerk.

i4e is een assuradeurenbedrijf dat capaciteit aan kan bieden in de co-assurantie-markt voor brand. De gedachte achter i4e is dat verzekerden beschouwd worden als individuele risico’s, waar wij maatwerk voor leveren. Ongeacht in welke branche de verzekerde actief is. De manier waarop wij dit doen berust op een aantal pijlers. De belangrijkste is Risk Engineering. Risk Engineering is het geven van onafhankelijke technische begeleiding aan ondernemers. Deze begeleiding is de eerste schakel in risicobeheersing op langere termijn met de intentie een langdurige relatie aan te gaan.

WERKWIJZE

Voor een acceptatie

Bezoek

Bij voorkeur bezoek door Climbel Risk Engineers voor ingangsdatum.

Schadehistorie

Een proactieve houding van de ondernemer is van essentieel belang.

Begeleiding

Hulp bij het individuele risicobeheersing.

Rapportage

Bestaande recente rapportage (indien een bezoek voorafgaand niet mogelijk is).

Risicokwaliteit

Aandeel, premie en eigen risico zijn afgestemd op de individuele risicokwaliteit van de ondernemer.

Aandeel tekenen

Het tekenen van een lead- of volgaandeel, als aan de Risk Engineering voldaan wordt.

KWALITEIT

Waar we voor staan

Risk Engineering

Wij vinden het belangrijk dat de ondernemer inziet wat er mis kan gaan in zijn bedrijf. Een proactieve houding is daarbij zeer belangrijk.

Helderheid

Inzicht in risico's creëert transparantie en beheersbaarheid. Voor de ondernemer biedt het inzicht in mogelijke verbeteringen.

Doelstelling

Door middel van onze werkwijze helpen wij bedrijven hun risicobeheer te integreren in hun bedrijfsvoering. Premies worden beheersbaar en afhankelijk van het risicobeheer.

ONS PRODUCT

i4e biedt brand- en
brandbedrijfsschadeverzekeringen aan.

We helpen door onze werkwijze ondernemers door het identificeren
en analyseren van potentiële risico's voor het bedrijf.

Voor verzekeringsmakelaar:

Voor ondernemer/klant: